Universitas Prasetiya Mulya

Prasmulyan Business Partnerships

Universitas Prasetiya Mulya > Collaboration > Prasmulyan Business Partnerships

PRASMULYAN BUSINESS PARTNERSHIPS

Tutor Aja

S1 Business, S1 Finance & Banking , S1 Accounting

Tutorku

S1 Business, S1 Branding

Catika Group

S1 Branding, S1 Business Mathematics